Năng lượng mặt trời

Kể từ tháng 05/2019, người dân lắp điện mặt trời sẽ được ngành điện chi trả tiền mua điện, giá mua điện là 2.134 đồng/kWh. Giá này có thể thay đổi theo từng thời điểm.   NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI…
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1