Xử lý nước cho sản xuất

Lắp đặt thiết bị và hệ thống điện cho hệ thống xử lý nước phục vụ cho sản xuất

 

waterleau 1waterleau 2

Nước giếng được điều khiển bơm vào bồn chứa, từ đó được đưa vào hệ thống lọc RO. Sau khi nước được lọc xong sẽ được đưa vào hệ thống nấu bia.

Picture2

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1