Trạm bơm tăng áp

Trạm bơm tăng áp
Cung cấp và lắp đặt tủ điều khiển biến tần cho trạm bơm tăng áp của nhà máy nước thành phố

Dong Muong E 

2
9
7

           

           hilscher1

1

4

     teltonika logo full colour

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal