Xử lý nước

Dự án lắp thay thế tủ điện Nhà hoá chất. Lắp đặt hệ thống điều khiển clor

Lắp đặt thiết bị và hệ thống điện cho hệ thống xử lý nước phục vụ cho sản xuất

Lắp đặt tủ MSB thay thế tủ có sẵn ở trạm bơm chính ở nhà máy xử lý nước cung cấp nước sạch cho thành phố

Trạm bơm tăng áp
Cung cấp và lắp đặt tủ điều khiển biến tần cho trạm bơm tăng áp của nhà máy nước thành phố

Nâng cấp hệ thống điều khiển tự động cho bồn lọc nước

Thiết kế tủ điện điều khiển bơm ở trạm bơm nước sinh hoạt, ứng dụng wireless trong việc thu thập dữ liệu từ bể chứa ở khoảng cách xa về tủ điều khiển chính

Nước thô được lấy vào sau khi qua hệ thống bể lắng sẽ loại bỏ khoảng 80..90% cặn lơ lửng. Sau đó nước được đưa vào hệ thống bế lọc để loại bỏ hoàn toàn cặn lơ lửng – giai đoạn cuối cùng làm trong sạch nước sinh hoạt, cấp nước cho thành phố.

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1