Tủ điều khiển cho BLENDING, EXTRACTION, CIP

- Cung cấp, lắp đặt tủ điều khiển pha trộn, trích xuất
- Cân chỉnh hệ thống Extraction and CIP

URC 2 URC 3

 

2
9
7

           

           hilscher1

1
4

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal