Thay thế điều khiển nhiệt độ cho trụ khí CO2

Thay thế thống điều khiển nhiệt độ cho trụ khí CO2

CO2 CO2 1

Dự án cung cấp, lắp đặt, kiểm tra và chạy thử cho hệ thống đo nhiệt độ ở cột khí CO2 của nhà máy bia:
- Cung cấp và lắp đặt tủ điện với các thiết bị như: Bộ điều khiển nhiệt độ WCL, cảm biến đo nhiệt độ, bộ nguồn ECO-Rail, …
- Hướng dẫn vận hành, cung cấp bản vẽ và một số tài liệu kỹ thuật liên quan.

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1