Mở rộng nhà máy chế biến thuỷ sản

Dự án lắp đặt các tủ điện điều phân phối nguồn mở rộng, các tủ điện chiếu sáng cho nhà máy thuỷ sản - giai đoạn mở rộng nhà máy.

MSB Stage 3

Để phục vụ mở rộng sản xuất, nhà máy tiến hành mở rộng dây chuyền sản xuất, cấp đông, đóng gói.. sản phẩm. Do đó, phải nâng công suất cung cấp điện, lắp đặt tủ điện, đèn chiếu sáng...

Dự án cung cấp, lắp đặt 8 tủ điện phân phối/ điều khiển bao gồm các thiết bị: thiết bị đóng cắt (ACB Mitsubishi), các thiết bị bảo vệ & thiết bị đo điện trong tủ.

Cung cấp và lắp đặt đèn chiếu sáng nhà xưởng (Paragon), đèn chống côn trùng (Well), cáp và máng cáp...

Đây là giai đoạn III - quá trình mở rộng nhà máy.

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1