Lắp đặt điện và thiết bị đo hệ thống bồn ủ

Điện và thiết bị đo hệ thống của HORAP 3C

HORAP3C

Dự án cung cấp, lắp đặt thiết bị điện và thiết bị đo.

Các thiết bị chính trong tủ điện điều khiển: ET-200M Siemens, Valves Festo...

PLC trung tâm điều khiển/ thu thập dữ liệu từ cảm biến và các thiết bị đo thông qua mạng Profibus.

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1