Hệ thống điều khiển bồn lên men cho nhà máy bia

Nâng cấp hệ thống điều khiển bồn lên men cho nhà máy bia

bonlenmen

Nâng cấp hệ thống, phục vụ cho việc giám sát/ điều khiển các bồn ủ bia/ lên men bia

- Cung cấp và lắp đặt các trạm Profibus Remote I/O, biến tần, cảm biến tiệm cận, hệ thống khí nén và các thiết bị trong tủ khác.
- Lắp đặt các thiết bị đo lường.
- Cấu hình cho mạng Profibus.
- Cung cấp bản vẽ và một số tài liệu liên quan.

2
9
7

           

           hilscher1

1

4

     teltonika logo full colour

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal