Dự án hệ thống an toàn CO2 & CH4

Lắp đặt hệ thống phát hiện khí CO2 & CH4 tại nhà máy.

 CO2CH4 4

- Cung cấp tủ Rittal, PLC Siemens, thiết bị đóng cắt Schneider,...

- Hệ thống dùng PLC Siemens nhận tín hiệu rò rỉ khí CO2 & CH4 từ các cảm biến lắp rải rác khắp nhà máy.

- Hệ thống đèn và còi để phát hiện khí CO2 & CH4.

 

  Khi có sự rò rỉ CO2 & CH4 tại một trong các vị trí được giám sát, cảm biến gửi tín hiệu về tủ điều khiển trung tâm - từ đó gửi tín hiệu cảnh báo cho toàn nhà máy bằng đèn/còi, cảnh báo rò rỉ tại chổ đồng thời gửi tín hiệu báo động về trung tâm.

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1