Thực phẩm, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá

Cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành thử hệ thống định lượng H3PO4 - nhà máy SX bia:

Cung cấp, lắp đặt tủ biến tần cho máy bơm nước và bơm glycol - dự án ở Biên Hòa, Đồng Nai

Dự án cung cấp và lắp đặt trọn gói tủ điều khiển hệ thống pha chế, trích ly trà trong nhà máy sản xuất nước giải khát

Mở rộng hệ syrup trong nhà máy nước giải khát

Tủ điện điều khiển hệ thống lạnh mở rộng trong nhà máy bia

Tủ điện điều khiển Hệ thống lạnh mở rộng trong nhà máy bia

Công ty Omina cung cấp dịch vụ trọn gói để lắp đặt hệ thống điện và các thiết bị đo lường tự động cho 6 bồn ủ bia cho khu vực Tankroom tại nhà máy bia.

Hệ thống bao gồm: Các trạm I/O Profibus của Siemens, biến tần của Danfoss, các thiết bị của Murr, Moeller, thiết bị đo lường nhiệt độ và áp suất của Endress Hauser...

Page 2 of 3
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1