Thực phẩm, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá

Trong quá trình sản xuất, quá trình cân két bia để đưa ra thị trường tiêu thụ cũng là một giai đoạn cực kỳ quan trọng.

Gần đây, chúng tôi vừa lắp đặt một tủ điều khiển cân két bia động với tốc độ két bia trên băng tải khoảng 120 két/ 1 phút.

Page 3 of 3
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1