Thực phẩm, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá

- Cung cấp, lắp đặt tủ điều khiển pha trộn, trích xuất
- Cân chỉnh hệ thống Extraction and CIP

Lắp đặt điện và thiết bị đo lường cho các bồn ủ bia

Nâng cấp hệ thống điều khiển bồn lên men cho  nhà máy bia

Thay thế thống điều khiển nhiệt độ cho trụ khí CO2

Lắp đặt hệ thống phát hiện khí CO2 & CH4 tại nhà máy.

Điện và thiết bị đo hệ thống của HORAP 3C

Tủ điều khiển 1 New Horap và 6 bồn FST – Tankroom nhà máy bia

Page 1 of 3
2
9
7

           

           hilscher1

1
4

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal