Thực phẩm, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá

Dự án lắp đặt các tủ điện điều phân phối nguồn mở rộng, các tủ điện chiếu sáng cho nhà máy thuỷ sản - giai đoạn mở rộng nhà máy.

Lắp đặt điện và thiết bị đo lường cho các bồn ủ bia

Nâng cấp hệ thống điều khiển bồn lên men cho nhà máy bia

Thay thế thống điều khiển nhiệt độ cho trụ khí CO2

Lắp đặt hệ thống phát hiện khí CO2 & CH4 tại nhà máy.

Điện và thiết bị đo hệ thống của HORAP 3C

Tủ điều khiển 1 New Horap và 6 bồn FST – Tankroom nhà máy bia

Page 1 of 3
2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1