Hệ thống máy nén khí phục vụ sản xuất của nhà máy

Tủ điện điều khiển hệ thống máy nén khí 8.5 bar tại nhà máy sản xuất phụ tùng xe ô-tô

 

20150313 153751

 

Dự án cung cấp, lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống máy nén khí 8.5 bar.

Các thiết bị chính trong tủ điều khiển: PLC S7-300, HMI TP1200 comfort (Siemens).

PLC điều khiển/ thu thập dữ liệu từ hệ thống máy nén khí & máy sấy Atlas copco thông qua mạng profibus.

 

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1