Dự án điều khiển toàn bộ dàn lạnh nhà máy

Tủ điều khiển toàn bộ dàn lạnh (cung cấp một lượng gió tươi và làm mát toàn bộ nhà máy) tại nhà máy sản xuất phụ tùng xe Ôtô.

 Panel DDC 2

- PLC Rexroth điều khiển động cơ chạy (đẩy không khí sạch vào nhà máy) khi nhiệt độ nhà máy lớn hơn nhiệt độ cài đặt.

- Dự án cung cấp, lắp đặt tủ điều khiển hệ thống trao đổi nhiệt và xử lý không khí.

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1