Tủ điện điều khiển kho lạnh

Tủ điều khiển kho lạnh

 Antara 1

Dự án cung cấp, lắp đặt tủ điện điều khiển kho lạnh.

Các thiết bị chính trong tủ điều khiển: PLC Allen Bradley, thiết bị chống sét lan truyền của Phoenix Contact…

 

PLC điều khiển/ thu thập dữ liệu từ các kho lạnh.

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1