Kho lạnh

Tủ điều khiển và hệ thống lạnh
Thiết kế, lắp đặt tủ điều khiển và hệ thống làm lạnh phục vụ sản xuất kem, sữa chua...

Tủ điều khiển kho lạnh

2
9
7

           

           hilscher1

1
4

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal