Dự án cho hệ thống pha chế thuốc

Cung cấp và lắp đặt các tủ điện điều khiển hệ thống pha chế thuốc trong nhà máy dược phẩm

 IMG 20151106 114843

Cung cấp và lắp đặt 7 tủ điện đều khiển7 hệ thống pha chế thuốc bao gồm các bồn pha chế/ bồn trữ và hệ thống pha chế.

Tuỳ vào sản phẩm, nhận viên vận hành nhập thông số cần thiết và vận hành bán tự động theo từng công đoạn. Hệ thống vận hành đóng/ mở van, chạy bơm, máy khuấy tự động theo quy trình định sẵn.

Hệ thống pha chế thuốc sau khi pha chế/ vệ sinh xong được lưu trữ và hiển thị trên SCADA theo mẫu. Các lô thuốc đã pha chế có thể được truy xuất để xem hoặc in ra giấy bất cứ lúc nào.

IMG 20151106 114428

Các thiết bị chính được tích hợp trong hệ thống điều khiển:

- PLC & I/O (CJ2M), HMI (NS12, NS8) (Omron).

- Van khối (Festo).

- Máy tính và SCADA cho 7 hệ thống (Omron).

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1