Dược phẩm, y tế

Cung cấp và lắp đặt các tủ điện điều khiển hệ thống pha chế thuốc trong nhà máy dược phẩm

2
9
7

           

           hilscher1

1

4

     teltonika logo full colour

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal