Quản lý năng lượng cho siêu thị

Hệ thống quản lý toà nhà, quản lý nguồn cho siêu thị

 

BMS 2BMS 4

Giám sát các hoạt động liên quan đến quản lý năng lượng cho toà nhà:

   - Cài đặt các thông số: giá trị nhiệt độ trong siêu thị, ...

   - Cài đặt lịch bật/ tắt đèn chiếu sáng, lịch vận hành hệ thống lạnh.

Picture1

   - Quản lý các cảnh báo.

MBUS

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1