Quản lý năng lượng cho siêu thị

Hệ thống quản lý toà nhà, quản lý nguồn cho siêu thị

 

BMS 2BMS 4

Giám sát các hoạt động liên quan đến quản lý năng lượng cho toà nhà:

   - Cài đặt các thông số: giá trị nhiệt độ trong siêu thị, ...

   - Cài đặt lịch bật/ tắt đèn chiếu sáng, lịch vận hành hệ thống lạnh.

Picture1

   - Quản lý các cảnh báo.

MBUS

2
9
7

           

           hilscher1

1

4

     teltonika logo full colour

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal