Lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống lạnh cho nhà máy thực phẩm

Dự án lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống lạnh cho nhà máy sản xuất kem, yaout

kido

Cung cấp, lắp đặt tủ điều khiển hệ thống lạnh phục vụ cho điều hoà nhiệt độ nhà xưởng cũng như phục vụ sản xuất kem, yaout của nhà máy.

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1