Hệ thống nước nóng siêu nhiệt

Lò hơi cung cấp nước nóng - một phần phục vụ sản xuất, một phần dự trữ

 

Nước nóng - được đốt bằng dầu diesel và khí gas - một phần đưa đi sử dụng, một phần đưa vào bồn trữ. Khi nhu cầu tải thấp hoặc lò hơi bị sự cố thì lấy nước nóng từ bồn trữ để sử dụng.

heat water1

heat water2heat water3

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1