Hệ thống điều khiển xử lý nước thải

Lắp đặt hệ thống điều khiển xử lý nước thải cho nhà máy sữa

Theo quy trình xử lý nước thải được cài đặt sẵn, PLC kết hợp các thiết bị đo/ thiết bị cảm biến điều khiển quá trình hoạt động của hệ thống (điều khiển bơm/ van... của từng bể xử lý nước thải riêng biệt theo quy trình).

waste

Công việc:

- Cung cấp tủ điện gồm: PLCs, Ethernet port, HMI, công tắc, thiết bị đo (pH, dòng chảy, mức nước,...), PC và SCADA (CX-Supervisor).

- Lập trình PLC, HMI, SCADA.

- Lắp đặt tủ.

- Test thử nghiệm.

- Hướng dẫn vận hành, cung cấp bản vẽ và tài liệu liên quan.

2
9
7

           

           hilscher1

1

4

     teltonika logo full colour

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal