OMINA Industrial Automation J.S.C.

Địa chỉ: 88/4, Đường 18, Khu phố 3, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: +84 28 3726 2981 (3 lines)
Fax: +84 28 3726 2985
Email: inquiry@omina.com.vn

  fb yt